سبد خرید
  • نام کالا
  • تعداد مورد نیاز
  • قیمت واحد
  • مجموع

قیمت اجناس انتخابی سبد خرید شما فقط مربوط به خود جنس می باشد و هزینه حمل و نقل آن از ترکیه به ایران حساب نشده است . پس از تحویل جنس درترکیه هزینه حمل آن به کاربر اطلاع رسانی می گردد و پس از پرداخت و تایید به ایران ارسال می گردد هزینه حمل هر صد گرم کالا از ترکیه 39,900 می باشد .

مبلغ قابل پرداخت 0 تومان